WEGANIZM.com
– wszystko o weganizmie

 

Skóra



 

Już sama myśl o założeniu czegoś, co zostawiło po sobie obdarte ze skóry zwierzę, przyprawia o ciarki...

 

Surowe skóry zwierząt przetwarzane są na skórę, jaką znamy, za pomocą wielu niebezpiecznych substancji chemicznych, w tym soli mineralnych, formaldehydu, smoły węglowej, oleju i barwników, a w końcowym etapie tego procesu, niektóre substancje zawierają cyjanek.

 

Większość skór jest garbowanych związkami chromu. Wszystkie ścieki zawierające chrom są uważane za niebezpieczne. Ścieki z garbarni zawierają także duże ilości innych zanieczyszczeń, w tym białka, włosów, soli, osadów wapna, kwasów etc. Ponadto, garbarnie zużywają około 50 000 litrów wody i produkują do 1100 kg odpadówprzy przetworzeniu każdej tony surowej skóry.

 

Wody podziemne w pobliżu garbarni mają podwyższony poziom różnych substancji toksycznych. Zatrute wody podziemne powodują u okolicznych ludzi, poierających wodę ze studni, problemy zdrowotne.

 

 

 

 

 

 

 

 

weganizm.com | © Wybierz weganizm